nadstřešní část final

Důležité, a někdy i kritické místo představuje nadstřešní část komína. Její správná výška je důležitá pro zajištění odvodu spalin a jejich rozptylu do volného ovzduší. Musí ladit s tvarem střechy a krytinou. Nesmí být zdrojem zatékání vody do objektu. Materiál a provedení ovlivňuje životnost, správná volba minimalizuje nároky na údržbu. 

Ukončení komínů
 

Komínová hlava má v první řadě odolávat povětrnostním podmínkám při současném namáhání teplotou a vlhkostí zevnitř. Ne všechny materiály to vydrží. Přestože platné předpisy a normy hovoří o odolnosti proti mrazu, je s podivem, jak často se na tuto zdánlivou samozřejmost zapomíná.

Použití prefabrikovaných prvků - vzhledem k rychlosti montáže se k ochraně komína nad střechou stále více používají prefabrikované dílce. Ty jsou přizpůsobeny vyráběným komínovým systémům: funkcí, provedením, technologií montáže. 

Komínová hlava Final je originálním systémem pro řešení nadstřešní části systému UNI ADVANCED a STABIL. Nadstřešní část je v tomto případě tvořena pomocí segmentů z hutného betonu skladebné výšky 7,5 cm, které vytvářejí výsledný vzhled cihelného zdiva. Doporučená výška použití je do 1,5 m. Při větších výškách doporučujeme konzultaci s technickým oddělením Schiedel.

Statika: pro základní statické zajištění slouží statická souprava 2×3 m dodávaná jako součást sady Final. Nezkrácené výztužné tyče se zasunou do dvou úhlopříčně protilehlých armovacích otvorů a zalijí zálivkou podle montážního návodu. Tím dojde k propojení nadstřešní části z prvků UNI*** FINAL s komínovými tvárnicemi.

Výška založení: prvky Final jsou vyrobeny z kvalitního hutného betonu o vysoké objemové hmotnosti. V případě, že konstrukce z těchto prvků prochází tepelně izolovaným stropem nebo podhledem, může vzniknout nežádoucí tepelný most. Tuto skutečnost je třeba zohlednit při návrhu i realizaci stavby. Doporučuje se proto založit první prvek Final v nejvyšší možné úrovni (s ohledem na oplechování komína) nebo použít dodatečnou tepelnou izolaci v interiéru.

Oplechování: oplechování komínu z prvků Final se provádí dle ČSN 73 3610. Dilatační lišta je stažena v rozích (falcováním apod.), není mechanicky kotvena do zdiva z prvků Final. 

Pro komínové systémy UNI Advanced a Stabil. Ukončení komínu FINAL je kombinováno s nerezovou deskou

komín Schiedel final

 

Záznamy nebyly nalezeny...